ติดต่อสอบถาม

ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 15 ถนนสถิตย์นิมานการ บ้านใหม่ภูทอง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4536-6214 Email: jaideejung007#gmail.com นายอนุศักดิ์ แสงอุบล งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Fanpage อย่างเป็นทางการ