รอบชิงชนะเลิศ (ทุกประเภท)

เวลา คู่ที่ ทีม พบ ทีม ประเภท ผล หมายเหตุ
10.30 น. 1 ชนะคู่ 3 VS ชนะคู่ 7 หญิง ฟ้า (ชนะ) แชร์บอล
2 ชนะคู่ 4 VS ชนะคู่ 8 ชาย เขียว (ชนะ) แชร์บอล
3 ชนะคู่ 1 VS ชนะคู่ 5 หญิง ฟ้า (ชนะ)  ฟุตซอล
4 ชนะคู่ 2 VS ชนะคู่ 6 ชาย เขียว (ชนะ) ฟุตซอล
13.00 น. 5 ชนะคู่ 1 VS ชนะคู่ 3 ชาย ฟ้า (ชนะ)  วอลเลย์บอล
6 ชนะคู่ 2 VS ชนะคู่ 4 หญิง ฟ้า (ชนะ)  วอลเลย์บอล
13.00 น. 7 ชนะคู่ 2 VS ชนะคู่ 4 หญิง เหลือง (ชนะ)  ตระกร้อ
8 ชนะคู่ 1 VS ชนะคู่ 3 ชาย เหลือง (ชนะ) ตระกร้อ

*อัปเดตล่าสุด 15 มกราคม 2558 เวลา 17.26 น.