ฟุตซอล/แชร์บอล (ชาย/หญิง)

เวลา คู่ที่ ทีม พบ ทีม ประเภท ผล หมายเหตุ
09.00 น. รอบแรก 14/01/58 1 สีเหลือง VS สีฟ้า หญิง ฟ้า (ชนะ) ฟุตซอล
2 สีชมพู VS สีเขียว ชาย เขียว (ชนะ) ฟุตซอล
3 สีเขียว VS สีเหลือง หญิง เหลือง (ชนะ) แชร์บอล
4 สีเขียว VS สีเหลือง ชาย เขียว (ชนะ) แชร์บอล
5 สีเขียว VS สีชมพู หญิง ชมพู (ชนะ) ฟุตซอล
6 สีฟ้า VS สีเหลือง ชาย เหลือง (ชนะ) ฟุตซอล
7 สีชมพู VS สีฟ้า หญิง ฟ้า (ชนะ) แชร์บอล
8 สีฟ้า VS สีชมพู ชาย ชมพู (ชนะ) แชร์บอล
ชิงที่ 3 14/01/58 9 แพ้คู่ 3 VS แพ้คู่ 7 หญิง ชมพู (ชนะ) แชร์บอล
10 แพ้คู่ 4 VS แพ้คู่ 8 ชาย ฟ้า (ชนะ) แชร์บอล
11 แพ้คู่ 1 VS แพ้คู่ 5 หญิง เหลือง (ชนะ) ฟุตซอล
12 แพ้คู่ 2 VS แพ้คู่ 6 ชาย ชมพู (ชนะ) ฟุตซอล

หมายเหตุ

  • ฟุตซอลใช้เวลาครึ่งละ 15  นาที
  • แชร์บอลใช้เวลาครึ่งละ 10นาที

*อัปเดตล่าสุด 15 มกราคม 2558 เวลา 10.03 น.