ตระกร้อ (ชาย/หญิง)

เวลา คู่ที่ ทีม พบ ทีม ประเภท ผล หมายเหตุ
09.30 น. รอบแรก 14/01/58 1 สีชมพู VS สีเหลือง ชาย เหลือง  (ชนะ)
2 สีฟ้า VS สีชมพู หญิง ฟ้า (ชนะ)
3 สีฟ้า VS สีเขียว ชาย เขียว (ชนะ)
4 สีเหลือง VS สีเขียว หญิง เหลือง (ชนะ)
ชิงที่ 3 14/01/58 5 แพ้คู่ 1 VS แพ้คู่ 3 ชาย ชมพู (ชนะ)
6 แพ้คู่ 2 VS แพ้คู่ 4 หญิง เขียว (ชนะ)

*อัปเดตล่าสุด 15 มกราคม 2558 เวลา 10.14 น.